Hang-Szín-Tér
Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola weblapja

Kollégiumi házirend

Házirend

/Kollégium/

 

I. BEVEZETÉS

A kollégium a tanulóknak otthont adó szállás. Felkészülési lehetőség a tanórákra. Szabadidő eltöltésének színhelye.

II. A KOLLÉGIUM ÉLETE

A kollégium szoros kapcsolatban áll az iskolával. Napirendjét és életének jellegét az iskolai program illetve tanulás határozza meg. Együttléteink során arra törekszünk, hogy minél eredményesebb, hatékonyabb legyen a közös és egyéni munka.

III. MUNKAREND, FOGLALKOZÁSOK, SZÜNETEK, KIMENŐK RENDJE

NAPIREND

Hétköznap:

6:45                             Ébresztés

6:45 – 7:00                    Tisztálkodás

7:00 – 7:30                    Beágyazás, takarítás

7:30 – 8:00                    Reggeli

8:00                             Indulás az iskolába

8:30                             Tanítás kezdete

8:00 – 12:00                A kollégium zárva tart

12:00 – 14.30                Ebéd

17:00 – 18:30                 Tanulókör

18:30 – 19:00                 Vacsora

19:00 – 21:00                 Szabadfoglalkozás, kimenő

21:00 – 21:30                 Tisztálkodás

21.30 – 21.45                Létszámellenőrzés

22:00                            Lámpaoltás, takarodó

Pénteken 17:00-tól vasárnap 16:00-ig a kollégium zárva tart.

Vasárnap 21:00-ig kell a kollégiumba visszaérkezni.

A kollégium pénteken 16 órától vasárnap 17 óráig zárva tart.

A tanulónak joga van a pihenéshez és ezt a jogot kölcsönösen biztosítani kell, különösen 22.00 – 6.00 óra között. Ezen időszakban csak a saját szobában lehet tartózkodni.

IV. REND ÉS TISZTASÁG

Környezetét mindenki maga tartja rendben. Reggel a beágyazás tisztálkodás után történik, ilyenkor mindenki elrakja minden holmiját. A hálók rendjét naponta, a szekrényeket alkalmanként ellenőrzi az ügyeletes nevelőtanár.

A szobákat zárni csak akkor szabad, amikor valamennyi lakója elhagyja azt: reggeli után naponta és hétvégén hazamenetelkor. A kulcsot a nevelőszobába kell leadni. A bezárt szobába csak ügyeletes tanár és takarítószemélyzet léphet.

A szobában és a fürdőben levő szemetet naponta üríteni kell.

Hét közben a kollégisták maguk teszik rendbe szobáikat az ott elhelyezett felszerelésekkel (felmosó, partvis, lapát). Hetente egyszer hétvégén a személyzet nagytakarítást végez.

Személyes ágyneműket kéthetente haza kell vinni tisztításra!

V. ÉTKEZÉS

A reggeli és ebéd elfogyasztása az ebédlőben történik, alkalmankénti felügyelettel. Az étkezés alatt ügyelni kell a kulturált viselkedésre, az ebédlői berendezésre, az ételek megbecsülésére. Az ebédlőben több intézmény tanulói étkeznek, ezért különös hangsúlyt kap, hogy a kollégisták étkezési viselkedése példaértékű legyen.

A szobákban étkezni nem szabad! Az otthonról hozott élelmiszer tárolása kijelölt helyen, hűtőszekrényben történik. Az önellátó vacsora elfogyasztása az ebédlőben történik. Az étkezés utáni rendért a tanulók felelősek előre elkészített beosztás alapján.

VI. ESZKÖZHASZNÁLAT

A folyosón TV működtethető szabadidőben. Az egyéni, otthonról hozott műszaki felszerelések a szobákban használhatóak, de csak szabadidőben, és olyan hangerővel, mely nem zavar másokat. Az otthonról hozott műszaki eszközökért a kollégium felelősséget nem vállal.

VII. Tanulókör

Ideje: 17:00-18:30

A tanulókör a szobákban és az erre kijelölt tanulóhelyiségben történik. Tanulókörről csak engedéllyel és csak nagyon indokolt esetben lehet hiányozni, a JELENLÉT KÖTELEZŐ! A tanuláshoz az épületben működő könyvtár igénybe vehető.

VIII. SZABADIDŐ

Az iskola épülete 21 óráig nyitva tart, ahol a helységek, eszközök, felszerelések igénybe vehetők. Sportolásra, játékra délutáni kimenőben és szabadidőben van lehetőség.

IX. BETEGELLÁTÁS

A beteg diák ellátása háziorvosnál a hirdetőtáblán megtalálható rendelési időben. Hirtelen rosszullét vagy baleset esetén az ügyeletes tanár segítségét kell kérni. Aki fekvőbetegként felvételre ajánlott a betegszobára, bejelenti nevelőtanárának. A hatékony gyógyulás érdekében a tanuló hazautazását javasoljuk, amennyiben állapota megengedi. A szülőt az eseményről értesítjük. Hétvégi betegség esetén, ha nem érkezik vissza a diák a kollégiumba, a szülő köteles értesíteni a kollégiumot.

X. Egészségvédelmi, baleset-megelőzési VÉDŐ, ÓVÓ

     ELŐÍRÁSOK

 • Minden kollégiumhasználó kötelessége, hogy a munka-, tűzvédelmi, baleset-megelőzési szabályokat megismerje és betartsa.
 • Veszélyhelyzet, baleset észlelése esetén minden kollégiumhasználó köteles azonnal intézkedni. A tanuló a legközelebbi felnőttet, pedagógust értesítse.
 • Tiltott cselekvés az épületen belül a dohányzás, egyéb tűzveszély okozása, pl. a lakószobákban főző, fűtő berendezések használata. Veszélyes tárgyak, fegyvernek minősülő szúró, vágó, ütő eszközök, robbanószerek, petárda tanulónál történő megtalálása esetén a vezetés a rendőrségen keresztül szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

Xi. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A dohányzás, a drog, valamint a szeszes ital fogyasztása a kollégisták részére a diákotthon területén és másutt is tilos. Megszegése azonnali fegyelmi eljárást von maga után.

A különneműek egymás szobájába nem mehetnek. E szabály megsértése fegyelmi eljárást von maga után.

A tanítási órák után beérkező diákok csak engedéllyel hagyhatják el a kollégiumot.

A szobákban okozott szándékos károkat a diákok kötelesek megtéríteni!

XiI. A KOLLÉGISTÁK JOGAI

 • Igénybe vehetik a diákotthon és iskola szolgáltatásait.
 • Kéréseiknek, javaslataiknak hangot adhatnak.
 • Közösségi életet szolgáló kezdeményezéseket is tehetnek.
 • Igénybe vehetik a könyvtárat, az iskolában működő műhelyeket és annak felszereléseit.

XIiI. A KOLLÉGISTÁK KÖTELESSÉGEI

 • Képességeik szerint a legjobban tanuljanak.
 • Tartsák meg az együttélés szabályait.
 • Védjék saját és diáktársaik tulajdonát.
 • Tartsák magukra nézve kötelezőnek a kollégiumi házirendet.
 • Mindig jelezzék a nevelőnek a kimenőre való eltávozást!
 • Köteles a hét minden napján a megadott időpontig a kimenőről megérkezni, továbbá vasárnap este 21 óráig a kollégiumba visszaérkezni. Amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, úgy jelezni köteles telefonon vagy előtte héten hazautazás előtt az ügyeletes nevelőnek.

Vasárnap 21 óra után az ügyeletes nevelő nem köteles fogadni a visszaérkezőt!

XIV. A tanulók jutalmazása, büntetése

A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló jutalomban részesíthető.

A jutalmazás formái:

 • nevelőtanári dicséret,
 • igazgatói dicséret – nevelőtanári javaslat alapján,
 • jutalomkönyv – nevelőtanári javaslat alapján

1. Fegyelmi büntetések

A házirend megsértéséért, vagy súlyos kötelességszegésért a tanulót meg kell büntetni. A súlyosan jogellenes magatartásért írásbeli büntetést kell alkalmazni.

Az alábbi szankciók alkalmazhatók:

 • nevelőtanári figyelmeztető
 • nevelőtanári intés
 • kollégiumvezetői figyelmeztetés
 • kollégiumvezetői intés

 

1/a  Fegyelmi intézkedés

Fegyelmi eljárás megindítása

A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért a Ktv. (76§) alapján

 • megrovás;
 • szigorú megrovás;
 • kizárás

fegyelmi büntetés szabható ki.

Az intézmény biztosítja az egyeztető eljárás működtetéséhez szükséges feltételeket (terem, infrastruktúra).

 

Jogaikat felelősséggel, kötelességeikkel összhangban gyakorolják.

 

Abosné Fehér Mária
Kollégiumvezető